Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2016-01-04, Tidsplan för ansökan

En värdehandling med inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare i slutet av december.

7 januari:
Första ansökningsdag

8 februari:
Sista ansökningsdag och dag då ditt skriftliga godkännande av dina val skall vara inlämnat till studie- och yrkesvägledaren

V.17 Ditt preliminära antagningsbesked kan du se på webben


Den slutliga antagningen kan du se på webben www.mittgymnasieval.nu från vecka 27 där du kommer att tacka ja eller nej till din plats fram till den 20 juli. Elever som kommer utanför 4-kanten får skriftligt besked under v. 27.

Augusti-september:
sker reservintagningen

Var vänlig vänta medan sidan laddas...